anubhavamu meaning in english

[Skt.] n. Majesty, dignity, magnanimity. A positive conclusion, decision, firm opinion. Indication of passion or emotion by word or gesture.prabhavamu, niscayamu, bhavabodhaka mukhavikasadianubhavyamu anu-bhavyamu. [Skt.] adj. that which may be enjoyed. anubhavimpadaginadi.